Now showing items 1-1 of 1

    • РОЛЯТА НА БИЗНЕСА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

      Шишманов, Красимир; Шишманова, Пенка; Shishmanov, Krasimir; Shishmanova, Penka (АИ "Ценов", 2010)
      Формирането на новата икономика и създаването на благоприятни условия за нейното по-нататъшно развитие е сериозно предизвикателство за всяка страна. Успешната адаптация към съвременния модел на икономическо развитие ...