Now showing items 1-2 of 2

  • ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko (АИ "Ценов", 2012)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустри- алното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на ...
  • ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Ангелова, Румяна; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko; Angelova, Rumyana (АИ "Ценов", 2012)
   Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното ...