Now showing items 1-3 of 3

  • ВЛИЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС „МАРИЦА-ИЗТОК” ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕКОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ 

   Николова, Марина; Герганов, Георги; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Иванов, Венцислав; Nikolova, Marina; Gerganov, Georgi; Sirashky, Georgi; Sirashky, Hristo; Ivanov, Vencislav (АИ "Ценов", 2010)
   Замърсяването на околната среда води до деградация и загуби на местообитания и може да се разглежда като част от глобалната заплаха. Биологичното разнообразие в България е засегнато в различна степен от различни форми на ...
  • ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

   Сирашки, Георги; Денева, Анета; Сирашки, Христо; Славов, Станимир; Sirashky, Georgi; Deneva, Aneta; Sirashky, Hristo; Slavov, Stanimir (АИ "Ценов", 2011)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Чрез екологизация на индустриалното производство ...
  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ НА ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ (ПО ПРИМЕРА НА ОБЩИНА САМОКОВ) 

   Сирашки, Георги; Герганов, Георги; Николова, Марина; Сирашки, Христо; Иванов, Венцислав; Sirashky, Georgi; Gerganov, Georgi; Nikolova, Marina; Sirashky, Hristo; Ivanov, Vencislav (АИ "Ценов", 2010)
   Взаимообвързаността между човечеството и природата изисква от- хвърляне на традиционния вариант, а именно високо благоденствие чрез максимално и хищническо използване на природните ресурси до тяхното изчерпване, интензивно ...