Now showing items 1-1 of 1

    • МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ПОДРАСТВАЩИ”, ПАЗАРУВАЩИ ONLINE 

      Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Тодоров, Георги; Goranova, Penka; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Georgi (АИ "Ценов", 2013)
      В настоящата разработка ще бъде направен опит за теоретично обобщаване и практическо разясняване на базовите фактори, които влияят върху потребителското поведение на подрастващите като пазарен сегмент. Конкретните задачи, ...