Now showing items 1-1 of 1

    • ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ В БЪЛГАРИЯ 

      Попов, Веселин; Емилова, Петя; Дачев, Петър; Таиров, Искрен; Тодорова, Боряна; Борисов, Цветелин; Popov, Veselin; Emilova, Petya; Dachev, Petar; Tairov, Iskren; Todorova, Boryana; Borisov, Tsvetelin (АИ "Ценов", 2014)
      Осигуряването на информационната безопасност е едно от големите предизвикателства към съвременните информационни и комуникационни технологии. За решаването на проблемите в това направление е необходимо организиранена ...