Now showing items 1-2 of 2

  • СИСТЕМА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИТЕ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” - СВИЩОВ 

   Иванов, Георги; Върбанов, Иван; Иванов, Любомир; Костова, Силвия; Ганчева, Зорница; Кузнецов, Юрий; Ivanov, Georgi; Varbanov, Ivan; Ivanov, Lyubomir; Kostova, Silviya; Gancheva, Zornitza; Kuznetsov, Yuriy (АИ "Ценов", 2011)
   Необходимостта от създаване на системи за измерване, оценка и анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на обучение в СА “Д. А. Ценов” – Свищов е продиктувана от факта, че чрез изграждане на обратна връзка ...
  • ТРЕТАТА МИСИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ПРИНОСЪТ НА АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯТА КЪМ НЕЯ 

   Върбанов, Иван; Живков, Николай; Маринова, Маргарита; Чонова, Румяна; Друмева, Мариана; Ангелова, Красимира; Вачева, Емилия; Varbanov, Ivan; Jivkov, Nikolay; Marinova, Margarita; Chonova, Rumiana; Drumeva, Mariana; Angelova, Krasimira; Vacheva, Emilia (АИ "Ценов", 2011)
   Този материал изследва ролята на алумни отношенията като фактор за развитие на дейностите на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, включени в третия сектор. Дипломираните студенти се разглеждат като носители на знания и умения, ...