Now showing items 1-1 of 1

    • БРАНДЪТ – КАТАЛИЗАТОР ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И УСТОЙЧИВ РЕГИОНАЛЕН РАСТЕЖ 

      Горанова, Пенка; Тананеева, Живка; Тодоров, Евгени; Василева, Стелиана; Димитров, Димитър; Goranova, Penka; Tananeeva, Zhivka; Todorov, Evgeni; Vasileva, Steliana; Dimitrov, Dimitar (АИ "Ценов", 2015)
      Студията се фокусира върху релацията между успешния брандингов процес и постигането на устойчив и интелигентен регионален растеж. Основната цел на проекта е да анализира предпоставките за интелигентен и устойчив растеж в ...