Now showing items 1-1 of 1

    • ТЕХНИКИ ЗА ПРЕЦИЗИРАНЕ НА СПЕКУЛАТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ 

      Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Росева, Ренета; Angelov, Angel; Vatev, J.; Marinov, Marin; Radukanov, Sergei; Roseva, Reneta (АИ "Ценов", 2011)
      Реализацията на инструментариума на техническия анализ със силна практическа и сравнително слаба академична реализация в българската практика. Обект на настоящото изследване са основните техниките за количествен анализ, ...