Now showing items 1-2 of 2

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ 

   Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2012)
   Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано ...
  • ОЦЕНКА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ В СА “Д. А. ЦЕНОВ” 

   Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2011)
   Развитието на обществото се намира в неразривна връзка с генерирането, натрупването и споделянето на знания. Водеща роля в този процес следва да играят научноизследователските и образователни институции. За качеството на ...