Now showing items 1-1 of 1

    • ИНОВАЦИИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР 

      Блажева, Виолета; Blazheva, Violeta (АИ "Ценов", 2015)
      Устойчивото развитие на европейския аграрен сектор има за цел постоянно подобряване качеството на живота и благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. То е насочено към установяване на връзка между икономически ...