Now showing items 1-1 of 1

    • ЗА ЕФЕКТИВНАТА ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА В ОТВОРЕНАТА ИКОНОМИКА НА ЕС 

      Захариев, Андрей; Димитров, Мартин; Zahariev, Andrey; Dimitrov, Martin (АИ "Ценов", 2015)
      След финансовата криза от 2008 г. страните-членки на ЕС вече седем години (оценката е към 2015 г.) не могат да достигнат предкризисните нива на растеж на националния си БВП. Голяма част от страните членки започват да ...