Now showing items 1-1 of 1

    • ИЗСЛЕДВАНЕ ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ АНАЛИЗ 

      Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav (АИ "Ценов", 2012)
      Стремейки се към повишаване продуктивността на своите маркетингови бюджети, все повече предприятия осъзнават необходимостта от регистриране и измерване на резултатите от онлайн дейността. Настоящото изследване е провокирано ...