Now showing items 1-1 of 1

    • БАНКОВИЯТ СЕКТОР В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА 

      Божинов, Божидар; Додов, Павел (АИ "Ценов", 2013)
      Банковите кризи са скъпи за икономиката, не само поради високите преки спасителни разходи, но и поради негативните последици върху икономиката посредством ограничаване на достъпа до кредитните ресурси, негативното влияние ...