Now showing items 1-1 of 1

    • МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НА ДЪЛГА И ДЪЛГОВАТА КРИЗА (методически аспекти) 

      Захариев, Андрей; Милинов, Валентин; Zahariev, Andrey; Milinov, Valentin (АИ "Ценов", 2015)
      Обект на изследване в студията е публичният дълг, а предмет – инструментите за измерване (мониторинг), оценка и анализ на дълга в условията на разрастваща се глобална дългова криза. Във фокуса на анализа са две работни ...