Now showing items 1-1 of 1

    • СВОБОДНИТЕ ЗОНИ КАТО СРЕДСТВО ЗА ДЪРЖАВНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ 

      Ангелов, Ангел; Angelov, Angel (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
      Свободните зони се появяват на определен етап от развитието на националното стопанство като нова форма на взаимодействие във външната търговия и външноикономическите връзки на дадена страна. Една от най-често използвани ...