Now showing items 1-1 of 1

    • СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ФИНАНСОВ РИСК 

      Кръстева, Габриела; Krasteva, Gabriela (АИ "Ценов", 2015)
      Финансовият риск е сложна и многопластова съвкупност от определени видове рискове, свързани с различни елементи от цялостната дейност, структура и управление на фирмата, както и засягащи субективните интереси на инвеститорите, ...