Now showing items 1-1 of 1

    • УТВЪРЖДАВАНЕ НА БНБ КАТО ЦЕНТРАЛНА БАНКА 

      Божинов, Божидар; Bozhinov, Bozhidar (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
      Създаването на Централната банка и изграждането на банковата система у нас започва едва в края на XIX век – след освобождението ни от турско робство. В своята над 120-годишна история българското банково дело преживява ...