Now showing items 1-1 of 1

    • СУБЕКТИ НА ДАНЪЧНИТЕ ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

      Димитров, Пенко (АИ "Ценов", 2011)
      Финансовото право регулира поведението на субектите в обществото чрез механизма на възникване и погасяване на финансови правни отношения (финансови правоотношения).Един от основните видове финансови правни отношения са ...