Now showing items 1-1 of 1

    • СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ 

      Димитрова, Теодора; Dimitrova, Teodora (АИ "Ценов", 2012)
      Глобалната финансово-икономическа криза след началото на настоящия век предизвика възникването и разрушителното действие на редица катаклизми по отношение и на държавната финансова политика. Разривите в държавните бюджети, ...