Now showing items 1-2 of 2

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ 

   Маринов, Марин; Marinov, Marin (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2012)
   Техническият анализ е един от двата подхода за инвестиционен анализ на финансовите пазари. Той притежава разнообразен графичен и количествен инструментариум, чрез който се изследва ценовото движение на финансовите ...
  • ТЕХНИКИ ЗА ГРАФИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЗАРНИЯ ТРЕНД 

   Ангелов, Ангел; Вътев, Жельо; Маринов, Марин; Радуканов, Сергей; Angelov, Angel; Vatev, Zhelyo; Marinov, Marin; Radukanov, Sergey (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване се осъществява сравнителен анализ на видовете графики, които се използват при търговията с финансови инструменти. Системаатизират се не само характерните за европейската практика модели, но и ...