Now showing items 1-1 of 1

    • ПРЕДИКТИВЕН АНАЛИЗ НА КЛИЕНТСКИТЕ РЕАКЦИИ ЧРЕЗ ИНКРЕМЕНТАЛНО МОДЕЛИРАНЕ 

      Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya (АИ "Ценов", 2015)
      Традиционните модели за предсказване на потребителската реакция изхождат от презумпцията, че ефикасността на маркетинговите кампании може да бъде измерена чрез оценяване на индивидуалната вероятност за реакция. Този подход ...