Now showing items 1-1 of 1

    • ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ФИРМИТЕ ОТ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ У НАС 

      Любенов, Здравко; Нейков, Йордан; Вергилова, София; Lyubenov, Zdravko; Neykov, Yordan; Vergilova, Sofiya (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
      Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Изследователите се опитват да обхванат и анализират случващата се динамика, но невинаги дават точен отговор и обяснение на възникващите въпроси. ...