Now showing items 1-5 of 2

    дискриминантен анализ (2)
    концепции за неравенството (2)
    регионални неравенства и различия (2)
    статистически анализ (2)
    структурни различия (2)