Show simple item record

dc.contributor.authorРешеткова, Атанаска
dc.date.accessioned2016-11-15T12:01:06Z
dc.date.available2016-11-15T12:01:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1187-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3010
dc.description.abstractИзследването и моделирането на потребителската удовлетвореност изисква установяване на степента на съответствие между предварително наличните в съзнанието на потребителите очаквания с действителния опит с продукта. Настоящият доклад представя същността на двата основни подхода, прилагани при измерване на асиметрията в очакванията и възприеманото представяне на продукта в процеса на потребление, като се изтъкват слабостите и предимствата на всеки от тях, обобщени на база досегашния опит на изследователи в областта на потребителското поведение.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries3;17
dc.subjectпотребителска удовлетвореностbg_BG
dc.subjectпотребителско поведениеbg_BG
dc.subjectочакванияbg_BG
dc.titleПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record