Show simple item record

dc.contributor.authorДойчинова, Юлия
dc.date.accessioned2016-11-15T12:13:04Z
dc.date.available2016-11-15T12:13:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3015
dc.description.abstractМестните инициативни групи (МИГ) са нова форма на публично-частно партньорство в нашата страна. Създадени в условията на Общата селскостопанска политика на ЕС, те се превръщат в динамизиращ фактор на развитието на селските райони. В разработката на основата на информация за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2007-2013 г. се оценяват резултатите и проблемите на приложението на под- хода ЛИДЕР в България.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;51
dc.subjectместни инициативни групиbg_BG
dc.subjectподход ЛИДЕРbg_BG
dc.subjectПрограма за развитие на селските райониbg_BG
dc.titleМЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ КАТО ДВИГАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИbg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record