Show simple item record

dc.contributor.authorРойчева, Анета
dc.date.accessioned2016-11-15T13:43:10Z
dc.date.available2016-11-15T13:43:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-954-23-1185-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3029
dc.description.abstractЛозарството е традиционно значим подотрасъл в националната икономика на България. Развитието му в хронологичен план се характеризира със силно изразена динамика, като се редуват спадове и умерен възход в производствения потенциал. Структурните промени в отрасъла са най-осезаеми през периода на преход от централно-планова към пазарна икономика, както и по време на подготовката за членство и след присъединяването на страната към ЕС. Целта на настоящото изследване е да се анализират настъпи- лите изменения, които засягат различни аспекти на лозаро-винарския бранш. Акцент се поставя върху проявилите се негативни тенденции в производствения потенциал на лозарството в резултат на значителното редуциране на площите с лозя, влошаването на възрастовата структура на насажденията, промените в организационните параметри на стопанствата и във формите на финансиране на сектора.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries1;57
dc.subjectлозарски сектор в Българияbg_BG
dc.subjectструктура на лозарствотоbg_BG
dc.subjectструктурни промениbg_BG
dc.subjectпроизводствен потенциалbg_BG
dc.titleСТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЛОЗАРСКИ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record