Show simple item record

dc.contributor.authorКАНЕВ, Димитър
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:09Z
dc.date.accessioned2017-07-26T16:40:14Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:09Z
dc.date.available2017-07-26T16:40:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3251
dc.description.abstractИзползвайки подхода на поведенческата икономика и резултатите от собствено емпирично проучване, статията анализира границите на преследването на личния интерес. Целта е да се трансферират световните научни знания за влиянието върху човешките действия на общите правила на нравствеността, да се установят нравствените стандарти на изследваната общност и да се потърсят нови емпирични факти за въздействието на чувството за дълг. Потвърждава се, че хората се ръководят от чувството за дълг, загрижени са за благосъстоянието на другите и в действията си проявяват отговорност и отзивчивост, независимо дали се облагодетелстват индивидуално или колективно, стремят се да третират останалите реципрочно, оценяват пазарните феномени през призмата на нравствените си чувства. В сравнение с „Homo Economicus” реалният човек е едновременно по-морален, добър и привлекателен, когато среща съответстващо на установените морални норми отношение, и по-неморален, зъл и противен, когато е третиран в разрез с тях.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectсправедливостbg_BG
dc.subjectсоциални предпочитанияbg_BG
dc.subjectповеденческа икономикаbg_BG
dc.titleЧУВСТВОТО ЗА ДЪЛГ КАТО ОГРАНИЧИТЕЛ НА ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЛИЧНИЯ ИНТЕРЕСbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record