Show simple item record

dc.contributor.authorРайкова, Елена
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:45Z
dc.date.accessioned2017-07-26T17:22:50Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:45Z
dc.date.available2017-07-26T17:22:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3335
dc.description.abstractВ настоящата статия авторът си поставя за цел да се анализират, оценят и в необходима степен разграничат конкуренцията и конкурентоспособността в бизнес организациите. Разглеждайки основните стратегии, ролята и методите за оценка на конкурентоспособността на фирмите и организациите, да се изведат стратегии за постигане на ефективно управление. За потвърждаване на поставената цел са поставени следните задачи: 1. Анализ, оценка и разграничаване на понятията конкуренция и конкурентоспособност. 2. Изследване ролята на конкурентоспособността и методи за оценка. 3. Да се изведат стратегии за постигане на ефективно управление въз основа на SWOT анализ.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing Houseen_EN
dc.relation.ispartofseries11;45
dc.subjectконкуренцияbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.subjectбизнес организацииbg_BG
dc.titleПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record