Show simple item record

dc.contributor.authorЛичев, Тихомир
dc.contributor.authorГеоргиева, Кристина
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:58Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:59Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:58Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3857
dc.description.abstractПроцесът на депопулация през последните десетилетия в някои региони на нашата страна се превръща в особено сериозен проблем, а заедно с това и в предизвикателство за развитието на българското общество. В настоящото изследване вниманието се фокусира върху депопулацията в планинската и полупланинска част на Централна северна България и алтернативния туризъм като фактор за нейното ограничаване. Основната цел на настоящото изследване е да се проучи същността на депопулацията като социално явление с неговите негативни резултати за обществото и икономиката. Поставената цел се реализира посредством решаването на следните задачи: анализ на теоретичните изследвания в областта на депопулацията; хронологичен и сравнителен анализ на съвременното състояние на селищната мрежа и процеса на депопулация и изготвяне на демографска прогноза; индентифициране на възможности за ограничаване процеса на депопулация чрез формите на алтернативния туризъм. Основната теза е, че депопулацията като социално явление води до обезлюдяване на селища и цели територии, което следва да насочи към необходимостта от провеждане на конкретна и отговорна регионална политика. Открояват се проблеми като: нарушена полово-възрастова структура; отрицателен естествен прираст; миграционни нагласи; изолираност на малките селища; недобре изградена транспортна инфраструктура; добри предпоставки за развитие на алтернативен туризъм; различна степен на развитие на туристическия отрасъл в отделните общини и селища; малко програми за развитие на изследвания район.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectдемографска кризаbg_BG
dc.subjectдепопулацияbg_BG
dc.subjectобезлюдяванеbg_BG
dc.subjectалтернативен туризъмbg_BG
dc.titleДЕПОПУЛАЦИЯ В ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record