Show simple item record

dc.contributor.authorКотева, Нина
dc.contributor.authorСоколова, Емилия
dc.contributor.authorТотева, Десислава
dc.date.accessioned2018-07-31T08:09:35Z
dc.date.accessioned2018-07-31T08:09:40Z
dc.date.available2018-07-31T08:09:35Z
dc.date.available2018-07-31T08:09:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3904
dc.description.abstractВъз основа на критичен преглед на научната литература е изведено определение на категорията „икономическа устойчивост”: динамичното развитие на аграрните системи за продължителен период в съответствие с промените на външната и вътрешна среда, осигуряващи ефективното й функциониране, добро финансово състояние и конкурентоспособност. Следвайки йерархическите нива на системата за оценка на икономическата устойчивост първо са подбрани принципите, а след това критериите и количествените показатели за оценка, които да отразяват особеностите, основните и значими аспекти от функционирането на отрасъл селско стопанство и земеделските стопанства.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectземеделиеbg_BG
dc.subjectземеделски стопанстваbg_BG
dc.subjectикономическа устойчивостbg_BG
dc.subjectикономическа ефективностbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.subjectфинансова стабилностbg_BG
dc.subjectадаптивностbg_BG
dc.titleМЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И МЕТОДИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record