Show simple item record

dc.contributor.authorРусенов, Георги
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:12Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:42:12Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:12Z
dc.date.available2018-12-13T10:42:12Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3950
dc.description.abstractИзточниците на устойчиво конкурентно предимство се превърнаха в основна област на изследване в мениджмънта на организацията. Промените в стопанската дейност и характеристиката на протичащите процеси във външен план изискват стабилност във взаимовръзките между заинтересованите от дейността страни. Тази статия разглежда мениджмънта като ключов фактор за устойчиво управление. Представена е добра управленска практика, където е поставен акцент върху ефективността при използване на фирмените ресурси. Предложени са индикатори за устойчивост при сравнение на динамиката на промените в основните финансови показатели – печалба и приходи от продажби. Статията подчертава значението на фирмената репутация като устойчиво конкурентно предимствоbg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;3
dc.subjectдобра управленска практикаbg_BG
dc.subjectстратегически целиbg_BG
dc.subjectфирмени ресурсиbg_BG
dc.titleФИРМЕНА УСТОЙЧИВОСТ ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЦЕЛИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record