Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелов, Георги
dc.date.accessioned2018-12-13T10:44:09Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:44:10Z
dc.date.available2018-12-13T10:44:09Z
dc.date.available2018-12-13T10:44:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3988
dc.description.abstractАктуалността на темата произтича от потенциала за развитие, които предоставят природните дадености на страната и международният интерес към българския пчелен мед. Проблем е, че много малка част от печалбата остава за производителя, което прави сектора недостатъчно атрактивен и това обуславя два пъти по ниското производство от възможностите на страната. Основната цел на статията е да се изведат възможностите и зависимостите на пчеларството, спрямо които да се предложи модел, спомагащ неговото развитие. За постигане на целта са поставени следните задачи: - определяне на предпоставките и факторите, от които зависи производството на пчелен мед; - анализиране състоянието на пчеларството в България; - предлагане на модели за реализация на продукта.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries13;41
dc.subjectпчелен медbg_BG
dc.subjectреализацияbg_BG
dc.subjectпредпоставкиbg_BG
dc.subjectсъстояниеbg_BG
dc.subjectпотенциалbg_BG
dc.titleПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЧЕЛЕН МЕД В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record