Show simple item record

dc.contributor.authorЦАНОВ, Васил
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:09Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:09Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:09Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4034
dc.description.abstractВ статията се изследват териториалните различия на жизнения стандарт на равнище райони и области. Жизненият стандарт се дефинира и оценява от позициите на материалните условия на живот, които включват множество показатели, обединени в три тематични области: икономическо развитие, доходи и потребление, неравенство и бедност. За оценяването на различията се използват подходящи статистически индикатори, а за оценка на жизнения стандарт специфична методология, която позволява, териториалните единици да се ранжират според дистанцията спрямо най-добрата регионална оценка. Резултатите от емпиричното изследване на жизнения стандарт показват: (а) различията между районите слабо намаляват, а между областите се запазват; (б) в подредбата на районите и областите настъпват съществени промени; (в) териториалните различия в обобщените оценки по тематични области показват разнопосочни тенденции на развитие; (г) за голяма част от териториалните единици се наблюдава влошаване на жизненото равнище.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;1
dc.subjectжизнен стандартbg_BG
dc.subjectтериториални различияbg_BG
dc.subjectикономическо развитиеbg_BG
dc.subjectдоходи и разходиbg_BG
dc.subjectнеравенствоbg_BG
dc.subjectбедностbg_BG
dc.titleТЕРИТОРИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ В МАТЕРИАЛНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ (2010–2017 Г.)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record