Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Петя
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:12Z
dc.date.accessioned2019-01-13T18:14:12Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:12Z
dc.date.available2019-01-13T18:14:12Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4035
dc.description.abstractВ концептуален и съвременен аспект са представени обхватът, ролята и природата на взаимовръзката туризъм  транспорт и влиянието й върху развитието на дестинациите. Анализирана е оценката за качеството на различните видове транспортна инфраструктура в България в сравнение с оценките на страните  преки конкуренти в туризма. Аргументирана е необходимостта от предприемане на стъпки за развитие и модернизиране на транспортната система за нуждите на туризма, в това число и насърчаване развитието на улеснения в придвижването, които са в посока утвърждаване репутацията на дестинацията като устойчива. Очертани са ключови направления за предлагане на по-ефективен публичен транспорт в дестинациите, използван и от туристите. Отделено е място на стратегическото планиране на транспорта за целите на туризма и подобряване на институционалната координация между двата сектора, за да се постигне необходимото ниво на туристическа удовлетвореност от посещението, в частта придвижване.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectтуризъмbg_BG
dc.subjectтранспортbg_BG
dc.subjectмултимодални и интермодални системиbg_BG
dc.subjectтранспортни улесненияbg_BG
dc.subjectустойчив транспортbg_BG
dc.titleМОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ В ПОСОКА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record