Show simple item record

dc.contributor.authorНИКОЛОВА, Христина
dc.date.accessioned2019-07-10T09:45:04Z
dc.date.accessioned2019-07-10T09:45:05Z
dc.date.available2019-07-10T09:45:04Z
dc.date.available2019-07-10T09:45:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4132
dc.description.abstractСтатията проследява прогреса по отношение на прилагането на основни принципи на инфраструктурното таксуване във въздушния транспорт на базата на анализ на тарифата с таксите за достъп до летищата в страната и на таксите за аеронавигационно обслужване. Тя изяснява някои проблеми, които възникват в резултат от прилагането на действащите тарифи, и предлага възможности за тяхното преодоляване. Предложен е авторов SWOT - анализ, който е основа на обобщаването на възможностите за усъвършенстване тарифите и непосредствените резултати, които биха възникнали от прилагането на тези възможности при инфраструктурно таксуване във въздушния транспорт.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectинфраструктурни таксиbg_BG
dc.subjectлетищни таксиbg_BG
dc.subjectтакси за аеронавигационно обслужванеbg_BG
dc.subjectвъздушен транспортbg_BG
dc.titleИНФРАСТРУКТУРНИ ТАКСИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ – ПРОБЛЕМИ И ПРОЕКЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record