Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Снежина
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:03Z
dc.date.accessioned2019-11-06T06:50:03Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:03Z
dc.date.available2019-11-06T06:50:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4149
dc.description.abstractИндивидуалното поведение на човешкия фактор в ситуация е функция на характеристиките на личността, организацията и особеностите на ситуацията. От значение за организациите е, диагностиката на тези параметри да се осъществява бързо и достоверно. След изследване на редица феномени, описващи поведението на човек в ситуация, се откроиха два – локализация на контрола и привързаността на индивида към организацията, даващи възможност на мениджърите сами да отчитат организационната среда и да прогнозират вероятностното поведение. При измерване на двата конструкта във фирми от сектор „Корабостроене и кораборемонт“ във Варненска област се потвърди, че имат добър прогностичен характер за ситуационното поведение на човешкия фактор в организацията.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;3
dc.subjectситуационно поведениеbg_BG
dc.subjectлокализация на контролаbg_BG
dc.subjectпривързаност към организациятаbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ СИТУАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР В ОРГАНИЗАЦИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record