Show simple item record

dc.contributor.authorГеоргиева, Даниела
dc.date.accessioned2020-06-04T12:52:29Z
dc.date.accessioned2020-06-04T12:52:30Z
dc.date.available2020-06-04T12:52:29Z
dc.date.available2020-06-04T12:52:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4189
dc.description.abstractЦел на настоящото изследване е да се очертаят базовите дигитални компетенции, които счетоводителите следва да притежават при упражняване на професията си. По-конкретно от обхвата на длъжностите (по НКПД – 2011), на които едно лице може да бъде назначено, са избрани - главен счетоводител, оперативен счетоводител и отчетник (счетоводство). Целта е да се направи сравнителен анализ между отделните класове по НКПД – 2011 и основните дигитални компетенции в зависимост от приоритетно изпълняваните задачи от лицта. Възприетият изследователски метод се основава на анализ на въведените в националната и международната нормативна рамка изисквания за притежавани компетенции и изпълнявани задължения по вид длъжност. В допълнение е направен анализ и на предложени в икономическа литература класификации и видове компетенции. Авторовите анализи са направени с подкрепата на национална научна програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“. Направените изводи и съждения способстват за по-доброто разбиране от страна на работници, работодатели и образователни институции относно необходимите дигитални знания и умения, които упражняващите съответната длъжност следва да притежават.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;3
dc.subjectсчетоводствоbg_BG
dc.subjectдигитални компетенцииbg_BG
dc.subjectзадачиbg_BG
dc.subjectглавен счетоводителbg_BG
dc.subjectоперативен счетоводителbg_BG
dc.subjectотчетник (счетоводство)bg_BG
dc.titleДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В КОНТЕКСТА НА ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record