Show simple item record

dc.contributor.authorЙосифов, Траян
dc.date.accessioned2020-06-04T12:52:43Z
dc.date.accessioned2020-06-04T12:52:44Z
dc.date.available2020-06-04T12:52:43Z
dc.date.available2020-06-04T12:52:44Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4191
dc.description.abstractИкономическите дефицити в страната формират ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на инвестиционната среда. Състоянието на стопанските процеси са основна причина, българската икономика да заема убедителното последно място в Европейския съюз по брутен вътрешен продукт и водеща позиция сред страните с най-бързо намаляващо население в света. Ниската конкурентоспособност и равнище на иновативност на предприятията са в основата на липсата на по-сериозен икономически напредък. Тази констатация е валидна в пълна степен и за стопански сфери, за развитието на които са налице естествени почвено-климатични дадености, в основата на които са съвременните биотехнологични иновации. Водещата цел на настоящото изследване е да направи анализ на основните стопански направления на т.нар. „Науки за живота“ и на тази база да представи някои от водещите европейски постижения и партньорства за осигуряване на конкурентни предимства на предприятията от сферата на биотехнологиите.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectНауки за животаbg_BG
dc.subjectбиотехнологични иновацииbg_BG
dc.subjectкачество на жизнената средаbg_BG
dc.subjectконкурентоспособностbg_BG
dc.titleКОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОТЕХНОЛИГИЧНИ ИНОВАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record