Show simple item record

dc.contributor.authorМехрос, Ясин
dc.contributor.authorЕлбажани, Абделазиз
dc.date.accessioned2020-06-09T12:09:56Z
dc.date.accessioned2020-06-09T12:09:57Z
dc.date.available2020-06-09T12:09:56Z
dc.date.available2020-06-09T12:09:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4223
dc.description.abstractСъвременната бизнес среда се характеризира с глобализация на пазарите, бърз технологичен напредък, скъсяване на жизнения цикъл на продуктите и услугите и традиционно придобивани ползи, които вече не са активи, на които компаниите могат да разчитат за развитие. Компаниите трябва да идентифицират нови възможности за диверсификация на продуктите и пазарите си, което допринася за тяхното развитие и откриване на гъвкави форми за пазарна реализация, с цел да оцелеят в агресивната конкурентна среда. Настоящата статия има за цел да определи детерминантите за успеха на компаниите, и особено на малките и средните предприятия (МСП), от гледна точка на връзката между иновации и организационни резултати на МСП. В тази връзка целта на статията е да систематизира и изясни ефектите от организационните, технологичните, продуктовите и маркетинговите иновации върху организационните резултати на мароканските МСП въз основа на емпирично проучване, обхващащо 3 МСП, работещи в три различни сектора.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;5
dc.subjectиновацияbg_BG
dc.subjectорганизационно представянеbg_BG
dc.subjectМСПbg_BG
dc.subjectотворени иновацииbg_BG
dc.titleРОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА МСПbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record