Show simple item record

dc.contributor.authorТасева, Галя
dc.date.accessioned2020-06-09T20:49:27Z
dc.date.accessioned2020-06-09T20:49:29Z
dc.date.available2020-06-09T20:49:27Z
dc.date.available2020-06-09T20:49:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4254
dc.description.abstractИзследването на риска от фалит при МСП в България се базира на данни от финансовите отчети на 100 нефинансови предприятия с различна основна дейност за периода 2014 – 2016 г., предоставени от Националния статистически институт. Резултатите от изследването показват, че прилагането на утвърдени модели за предсказване на фалит като тези на Altman, Springate, Taffler и Biever може да служи като ориентир за финансов дистрес, но не е достатъчно за оценка на риска от фалит в българските условия. Резултатите от изследването дават основания да се приеме, че моделът Паричен поток от основна дейност / Краткосрочни задължения има потенциала да служи като индикатор за разграничаване на фирмите, които са заплашени от фалит в краткосрочен план и дори има някои предимства пред моделите на Altman, Springate, Taffler и Biever в българските икономически условия. В ситуация на високи нива на сивата икономика в страната и широко разпространение на практиката за манипулация на финансовите отчети е обосновано при анализа на риска от фалит на малките и средни предприятия да се ползват освен показатели от баланса и отчета за доходите и такива, инкорпориращи информация за паричния поток от дейността, тъй като той по-трудно се манипулира. Големият дял на просрочените и несъбираеми вземания от клиенти в страната също предполага при анализа на риска от фалит да се ползва информация за паричния поток от дейността на фирмите. Моделите на Altman, Springate, Taffler и Biever съдържат само вътрешнофирмена информация от баланса и отчета за доходите на предприятията и не са пригодени да улавят системния риск, който създава високата междуфирмена задлъжнялост в страната и по-специално високия дял на просрочените търговски вземания.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries4;6
dc.subjectриск от фалитbg_BG
dc.subjectфинансов дистресbg_BG
dc.subjectанализ на риска от фалитbg_BG
dc.titleРИСК ОТ ФАЛИТ ПРИ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record