Show simple item record

dc.contributor.authorНосаченко, Александър
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:56Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:43:53Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:56Z
dc.date.available2022-04-29T13:43:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4570
dc.description.abstractВ статията се разглеждат подходите за идентифициране и оценяване на латентни резерви в условията на световната икономическа криза в хранително-вкусовата промишленост и тяхната стратегическа важност за страната. Целта е да се разгледа възможността за идентифициране на скритите резерви в търговията на едро в областта на хранително-вкусовата промишленост. Моделът на измерване на латентните променливи е избран като методология на изследването, която позволява да се вземат предвид вътрешните и външните променливи и се основава на разпоредбите на факторния анализ. Теоретичното изследване на концепцията позволява да се обоснове резервът като неизползвана възможност за развитието на икономическите субекти, като например предприятията, и да се повиши тяхната конкурентоспособност чрез идентифициране на скритите стойности с цел по-нататъшното им ефективно функциониране. Обосновани са видовете латентни резерви на търговия на едро в хранително-вкусовата промишленост в кризисни условия. Латентните резерви с корелирани характеристики са избрани с помощта на факторния анализ. Изчисляват се вариацията на променливите за петте избрани фактора и стандартното отклонение на нормализираната стойност. В резултат на изчисленията е избрано да се разглеждат два идентифицирани фактора. Определят се коефициентите на връзки между външни и вътрешни латентни променливи и се отличават вероятните латентни характеристики. Изчисленията показват значителен натиск, в зависимост от тежестта на външните влияния, така че по скалата на измерването експертите дават по-високи оценки за последните параметри, които се отразяват в конструираната матрица. Резултатите от изследването позволяват да се проследят връзките между външни и вътрешни латентни променливи и да се изгради SWOT-анализ за предприятията в хранително-вкусовата промишленост, който позволява да се очертаят перспективите за функционирането на предприятията в този отрасъл.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries3;4
dc.subjectлатентни резервиbg_BG
dc.subjectпредприятия от хранително-вкусовата промишленостbg_BG
dc.subjectикономическа кризаbg_BG
dc.titleРазкриване на латентните резерви на търговията на едро в хранително-вкусовата промишленост в условията на икономическа кризаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record