Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Лъчезар
dc.date.accessioned2022-04-29T13:51:12Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:51:09Z
dc.date.available2022-04-29T13:51:12Z
dc.date.available2022-04-29T13:51:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4614
dc.description.abstractИзследването има за цел да се открият взаимовръзки между общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните про-дукти в България. Чрез анализа на взаимовръзките се цели да се разкрие влиянието на цените на производител върху крайната потребителска цена на хранителните продукти, както и периода, в който са налице най-силни взаимовръзки. Резкият скок на цените на хранителните продукти в България, макроикономическите прогнози за продължаване на тази тенденция и влиянието им върху благосъстоянието на гражданите налагат да бъдат анализирани различни взаимовръзки, които да служат за изследване и прогнозиране на процесите в страната. Чрез изследването се достига до извода, че е налице причинно-следствена връзка между общия индекс на цени на производител при хранителните продукти и хармонизирания индекс на потребителските цени при хранителните продукти в България. За разлика от общия случай, когато инфлационните процеси се пренасят от цени на производител към потребителски цени с лаг от 5 месеца, то при хранителните продукти това се случва в рамките на същия месец.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectиндекс на цени на производител при хранителните продуктиbg_BG
dc.subjectиндекс на потребителските цени при хранителните продуктиbg_BG
dc.subjectинфлацияbg_BG
dc.subjectпрогнозиранеbg_BG
dc.titleЗависимост между цените на производство и инфлацията при хранителните продукти в Българияbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record