Show simple item record

dc.contributor.authorНайденова, Снежана
dc.date.accessioned2023-09-01T12:55:39Z
dc.date.accessioned2023-09-01T12:55:40Z
dc.date.available2023-09-01T12:55:39Z
dc.date.available2023-09-01T12:55:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4864
dc.description.abstractВ съвременните условия на глобализация, динамични промени и икономика, базирана на знанието, образованието е основополагащ фактор за изграждане на личности с ясно заявени граждански позиции и конкурентни предимства на пазара на труда, където качеството има все по-голямо значение. В статията са разгледани основните дейности на министерството, свързани със създаване на нов образователен модел, фокусиран върху образователните потребности на отделната личност и осигуряване на качествено об-разование, което да гарантира бъдеща професионална реализация. Акцентира се върху съчетаването на традиционните похвати с адаптиращи се към промяната подходи и инструменти, измествайки фокуса от централизирана към децентрализирана образователна политика, която да даде възможност на всеки да участва в образователния процес и да придобие личностни и професионални компетенции, необходими за успешната реализация. Изясняват се приоритетните области, заложени в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България през следващите десет години.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries17;39
dc.subjectобразованиеbg_BG
dc.subjectобразователна системаbg_BG
dc.subjectобразователни институцииbg_BG
dc.subjectобразователни стратегииbg_BG
dc.titleСтратегическата рамка на образователната система – проблемни области и възможни позитивни ефекти за основните участнициbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record