ИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

DLib Repository

ИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Show full item record

Title: ИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Author: Григорова, Ваня
Abstract: В организациите от сектора „производство на продукти с ин дустриално предназначение” измерването на резултатите от марке- тинговата дейност има своя специфика. Основната задача на мени- джмънта в този бранш се свързва с търсене на нови управленски ре- шения за снижаване на материалната и енергийна поглъщаемост на производствените процеси. По тази причина нараства значението на точността и организацията на измерването на резултатите от марке- тинговата дейност.Настоящата разработка представя получените данни от проучване на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност, проведено сред 54 големи и средни български организации. При анализиране на първичната информация са изведени проблемните зони на измерването на маркетинга. Те се превръщат в основни жалони за извършване на промени и за въвеждане на нов комплексен подход за измерване и оценяване на маркетинговите резултати в организациите от този икономически сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1350
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
67_split_BU_1-2011.swf 503.4Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов