ИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТИ С ИНДУСТРИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Автор: Григорова, Ваня
Резюме: В организациите от сектора „производство на продукти с ин дустриално предназначение” измерването на резултатите от марке- тинговата дейност има своя специфика. Основната задача на мени- джмънта в този бранш се свързва с търсене на нови управленски ре- шения за снижаване на материалната и енергийна поглъщаемост на производствените процеси. По тази причина нараства значението на точността и организацията на измерването на резултатите от марке- тинговата дейност.Настоящата разработка представя получените данни от проучване на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност, проведено сред 54 големи и средни български организации. При анализиране на първичната информация са изведени проблемните зони на измерването на маркетинга. Те се превръщат в основни жалони за извършване на промени и за въвеждане на нов комплексен подход за измерване и оценяване на маркетинговите резултати в организациите от този икономически сектор.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1350
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
67_split_BU_1-2011.swf 503.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов