СЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

DSpace/Manakin хранилище

СЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Автор: Дочев, Михаил; Чиприянова, Галина
Резюме: В условията на пазарно-ориентирана икономика един от най-важните ресурси за подобряване конкурентната позиция на висшето училище е информацията. Точната и достоверна информация се осигурява в най-голяма степен от счетоводството. То се отъждествява с механизма за текущо и периодично, надеждно и достоверно регистриране, обработване и обобщаване на данни, осигурявайки реална картина за отчитане на образователния процес и дейностите на различните центрове и звена във висшето училище, фундамент за всеобхватното им анализиране. Компютърната счетоводна информационна система, респ. интегрираната счетоводна информационна система (като информационна система от най-висок клас) във висшето училище имат важно значение за ефективното му управление, респ. за неговия успех на образователния пазар.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2830
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
23_PDFsam_NSA2_2014.swf 370.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов