СЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

DLib Repository

СЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДСТВОТО В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ
Author: Дочев, Михаил; Чиприянова, Галина
Abstract: В условията на пазарно-ориентирана икономика един от най-важните ресурси за подобряване конкурентната позиция на висшето училище е информацията. Точната и достоверна информация се осигурява в най-голяма степен от счетоводството. То се отъждествява с механизма за текущо и периодично, надеждно и достоверно регистриране, обработване и обобщаване на данни, осигурявайки реална картина за отчитане на образователния процес и дейностите на различните центрове и звена във висшето училище, фундамент за всеобхватното им анализиране. Компютърната счетоводна информационна система, респ. интегрираната счетоводна информационна система (като информационна система от най-висок клас) във висшето училище имат важно значение за ефективното му управление, респ. за неговия успех на образователния пазар.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2830
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
23_PDFsam_NSA2_2014.swf 370.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов