Show simple item record

dc.contributor.authorГорчева, Таня
dc.date.accessioned2016-05-18T10:07:12Z
dc.date.available2016-05-18T10:07:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0861-6604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1446
dc.description.abstractХарактерът на развивания туризъм като бизнес зависи до голяма степен от целите, които преследва и от търсенията на туристите, които бизнесът привлича като свои клиенти. За да се определи характерът на съвременния туристически бизнес в България, в статията се акцентира на качеството и спецификата на реализацията му като индустрия. Целта е да се определи дали добрите примери или негативната практика взема превес в туристическия бизнес у нас. Направената постановка предполага провеждането на сравнителен анализ между туристическия бизнес на Австрия и този на България, основан на критерии, които разкриват неговите същностни характеристики от позициите на пазарната конкуренция и принципите на устойчивото развитие. Търси се паралел между въздействието на икономическите реформи в България в периода на преход и настоящото функциониране на туризма у нас.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectтуристически бизнесbg_BG
dc.subjectпазарната конкуренцияbg_BG
dc.subjectустойчиво развитиеbg_BG
dc.subjectпазарни реформиbg_BG
dc.titleБЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ – МЕЖДУ КЛАСИКАТА И ПОПУЛЯРНИЯ ЖАНРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record