Show simple item record

dc.contributor.authorНейкова, Криста
dc.date.accessioned2020-06-12T09:20:55Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:20:56Z
dc.date.available2020-06-12T09:20:55Z
dc.date.available2020-06-12T09:20:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4263
dc.description.abstractПосветена на теоретичното познание, настоящата разработка засяга изясняване на произхода и същността на феномена „лоялност“ като маркетингов проблем. Синтезирани са основните дефиниционни и класификационни различия при инкорпорирането на понятието „лоялност“ в маркетинговата теория и управленската практика. Стъпвайки на тях, е изведена концептуална дефиниция за лоялността. Дискутирани са основните направления при изучаване на явлението. В заключение се коментират последиците от диференциацията в различните концептуализации на потребителската лоялност към бранда като предпоставка за проблем при общовалидността и съпоставимостта на изведените оценки за лоялност.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;3
dc.subjectпотребителска лоялностbg_BG
dc.subjectбрандbg_BG
dc.subjectнагласиbg_BG
dc.subjectповторни покупкиbg_BG
dc.titleКОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВИ НА ЛОЯЛНОСТТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record