СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ-АНАЛИЗ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ-АНАЛИЗ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА УЕБ-АНАЛИЗ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Марчевски, Иван; Йорданов, Радослав; Marchevski, Ivan; Yordanov, Radoslav
Резюме: В днешно време компаниите отделят все повече средства за изграждане и поддържане на уеб-сайтове и за извършване на разнородни по своя характер онлайн дейности. Във връзка с това все повече расте интересът към инструмен-ти за измерване, анализиране и оценяване на резултатите от онлайн активности-те. Тези дейности се обединяват в понятието уеб-анализ. Целта на настоящото изследване е да се проучи състоянието на българския пазар на приложения за уеб-анализ и да се установи дали потребителите осъзнават ползите, които уеб-анализът предоставя. За целта е направено проучване в две насоки: Първо, съб-рана е информация за степента на разпространение на българския пазар на при-ложения за уеб-анализ; Второ, проведено е допитване до SEO-експерти с цел оценяване на потребителските нагласи към приложенията за уеб-анализ. Резултатите потвърждават очакванията на авторите, че потребителите не са наясно относно ползите, предоставяни от приложенията за уеб-анализ. Нали-це е съществено разминаване между (1) възможности на инструментите за уеб-анализ и (2) способност на потребителите ефективно да се възползват от тези възможности. Nowadays, companies spend more resources on building and maintaining web sites and to perform different online activities. It is therefore normal to increase the interest in tools for measuring, analyzing and evaluating the results of the online ac-tivities. These activities are known as Web analytics. This study aims to determine the state of web-analytics market in Bulgaria, as well as to determine whether consumers realize the benefits of Web-analytics. To do this the study put attention in two direc-tions. First, collection of information about the supply of web-analytics software (types of products and characteristics) and the second, drawing a picture of consumer attitudes toward the use of Web applications for analysis via survey among SEO-specialists. The achieved results confirmed the authors’ expectations. There is a misunderstand-ing among consumers about the benefits of information provided by the web-analytics. Consistent efforts of suppliers are needed to educate consumers and to pro-mote the benefits of web-analytics.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2346
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
43-statia-2012.pdf 498.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов